Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Mapa strony

O prasie żorskiej

O prasie żorskiej

PRASA ŻORSKA

Historia prasy żorskiej rozpoczyna się w drugiej połowie XIX wieku.


„Sohrauer Stadtblatt”

Pierwsza gazeta miejska o tej nazwie zaczęła wychodzić raz w tygodniu w 1877 r. Drukowana i wydawana była jednak w Rybniku. 2 lata później miała już 70 czytelników. Od VIII 1879 r. gazeta stała się organem publikacji magistrackich ogłoszeń urzędowych. Mimo to gazeta ta przestała wychodzić w końcu X 1879 r..

„Neue Sohrauer Stadtblatt”

Od początku X 1879 r. w Żorach zaczęło być wydawane pismo o tym tytule przez Edwarda Hunolda. Prawdopodobnie ten tytuł przejął magistrackie ogłoszenia, co doprowadziło do zaprzestania druku poprzedniego tytułu. Po pewnym czasie gazeta ta zmieniła tytuł na „Sohrauer Stadtblatt”.

„Sohrauer Stadtblatt”

Wydawana początkowo pod tytułem „Neue Sohrauer Stadtblatt”, przez Edwarda Hunolda, a następnie jego syna – Paula Hunolda. Początkowo tygodnik, od III 1886 r. wychodziła dwa razy w tygodniu, w środy i soboty, od końca XIX wieku aż do roku 1920 r. publikowany też był niedzielny dodatek ilustrowany.

W roku 1921 redakcja i drukarnia zostały zajęte przez powstańców, którzy drukowali tam własną powstańczą gazetę „Oberschlesiche Frontblatt”. 

Po powstaniu gazeta wznowiła działalność. W latach międzywojennych wychodziła już jednak jedynie raz w tygodniu. Przetrwała jako jedna z nielicznych lokalnych gazet niemieckojęzycznych aż do 1940. Mimo wykazywanej na łamach radości z ponownego przyłączenia Górnego Śląska do Rzeszy, władze niemieckie zdecydowały się zamknąć tytuł, zgodnie z realizowaną w tym czasie nazistowską polityką unifikacji prasy niemieckiej i podporządkowaniu jej propagandzie NSDAP. Ostatni numer ukazał się 6 X 1940 r.

„Gazeta Żorska” 

„Sohrauer Stadtblatt” był gazetą niemieckojęzyczną i reprezentował niemiecki punkt widzenia. Polscy działacze narodowi z Rybnika postanowili wydawać skierowaną do mieszkańców Żor gazetę w języku polskim. Od 1935 r. wydawcy „Gazety Rybnickiej” Michał Kwiatkowski i Ignacy Knapczyk zaczęli w Rybniku wydawać polską „Gazetę Żorską”. Głównym korespondentem z Żor był Władysław Froelich.

Gazeta wychodziła w cyklu tygodniowym, wydawana była do końca sierpnia 1939 r.. Ostatni numer z datą 1 IX 1939 r. dotarł do miasta przed tuż rozpoczęciem działań wojennych, jednak cały nakład został zniszczony w obawie przed Niemcami, którzy szybko zdobyli miasto.

„Nowa Gazeta Żorska”

Po drugiej wojnie światowej aż do 1992 r. nie wychodził na terenie miasta żaden lokalny periodyk. Dopiero w kwietniu tego roku ukazał się pierwszy numer „Nowej Gazety Żorskiej”, która wydawana była przez firmę Budmet w cyklu dwutygodniowym. Jej redaktorem naczelnym został Marek Jan Karaś.

W maju 1993 r. tytuł został przejęty przez Miejski Ośrodek Kultury, zaś redaktorem naczelnym został Bogdan Wita. W lutym 1996 r. na stanowisko naczelnego wrócił Marek Jan Karaś jednocześnie wydający „Gazetę Żorską”. Po kilku miesiącach MOK zaprzestał wydawania gazety.

„Gazeta Żorska”

W styczniu 1993 r. Marek Jan Karaś, który wraz z Joanną Cyganek odszedł z „Nowej Gazety Żorskiej”, wspólnie założyli nowy tytuł prasowy wprost nawiązujący swą nazwą do przedwojennego tygodnika. Początkowo wychodził jako dwutygodnik, następnie miesięcznik, by od 1996 r. ponownie zostać dwutygodnikiem. W takiej formie wychodzi do dziś.

„Kurier Żorski”

Początkowo biuletyn informacyjny Zarządu Miasta, obecnie Miejski biuletyn Informacyjny. Wydawany przez miasto 10 razy w roku periodyk zawierający najważniejsze z punktu widzenia magistratu informacje dla mieszkańców, obwieszczenia, uchwały Rady Miasta, zarządzenia Prezydenta, itp. Wychodzi od 1999 r. w nakładzie 18 tys. Sztuk i jest bezpłatnie dostarczany do każdego żorskiego mieszkania.